EKO:
 

20. yüzyılın sonlarında kitle iletişim araçları sayesinde ozon tabakasının incelmesi konusunda ECO bağlantılı sorunlarda ve insan sağlığını ilgilendiren diğer konularda küresel bir duyarlılık oluşmuştur. Çok uluslu giyim firmalarının büyük bir kısmı bu konuda sorumluluk duyarak üretim faaliyetlerini ve ürünlerini insan sağlığı ve ECO ile ilgili konularda daha güvenli ve sağlıklı hale getirmektedir.

Kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanımına ve üretim sürecinde yer almasina getirilen kısıtlamalar giderek artmaktadır. BEYDUR TEKSTİL olarak ürünlerimizin DIN, ISO/ASTM, LGA, LMBG gibi uluslarası kabul görmüş yöntemlere göre test edilmesi kousunda ciddi bir sorumluluk duygusuyla hareket etmekteyiz. "Birlikte, yaşanacak daha güzel bir dünya yaratalım" düşüncesiyle çalışmaktayız.

BEYDUR TEKSTİL ECO ilkeleri dışında da uluslararası şirketler tarafından tedarikçilere zorunlu tutulan "çalışma standartları ve koşullarını yerine getirme" değerlendirmesinden başarıyla onay almıştır.

 
 
scroll up